strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.1

"Zeszyty Chorzowskie" T.1 (1997), red. Zbigniew Kapała, Chorzów, ss.243. NAKŁAD WYCZERPANY.

ARTYKUŁY

Wincenty Myszor: Święty Florian: legenda i kult
Dorota Głazek: Rozwój przestrzenny Chorzowa
Leszek Pudłowski: Zarys dziejów Chorzowa Starego do czasu włączenia do Królewskiej Huty
Maria Wirska - Parachoniak: Dzieje huty „Królewskiej” do roku 1869. Aspekty techniczne
Czesława Mykita - Glensk: Polskie życie teatralne w Chorzowie (do roku 1922)
Wojciech Jaworski: Ludność żydowska w Chorzowie w latach 1922-1939
Joachim Glensk: Chorzowski ośrodek prasowy (do 1945 roku)
Eleonora Bergman: Synagoga w Chorzowie
Edward Duś: Przeszłość i współczesny stan ogrodnictwa działkowego w Chorzowie

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Jan Drabina: Dokument z 1257 roku
Marian Gałuszka: Przyczynek do początków parafii pw. św. Barbary w Królewskiej Hucie
Danuta Sieradzka: Nie znane materiały archiwalne do kwestii plebiscytu na terenie Królewskiej Huty z 1921 roku (Polsko-niemieckiebiura głosowania)
Zbigniew Kapała: Uroczyste objęcie Chorzowa, Królewskiej Huty i Wielkich Hajduk przez Polskę w 1922 roku

RECENZJE-OMÓWIENIA-POLEMIKI

Paul Rother: Chronik der Stadt Königshütte Oberschlesien, Dülmen 1994 (Maria Wanda Wanatowicz)
Danuta Sieradzka: Z dziejów samorządu komunalnego miasta Chorzowa (do 1939 r.), Chorzów 1995 (Małgorzata Ujdak)
Chorzowianie w II wojnie światowej, red. Z. Kapała, Chorzów 1996 (Sylwester Fertacz)
Z dziejów tradycji historii i kultury Wielkich Hajduk. Materiały z sesji popularnonaukowej 4-5 października 1995 r., Chorzów Batory 1996 (Mariusz Mrzyk)
Duchowieństwo Królewskiej Huty – Chorzowa w świetle “Słownika biograficznego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku”, pod red. M. Patera, Katowice 1966 (Lech Krzyżanowski)
Eugeniusz Kłosek: “Swoi” i “obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku, Wrocław 1993 (Irena Białas)
Marian Gałuszka: Chorzów wczoraj. Königshütte gestern, Gliwice 1996 (Edward Długajczyk)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne za rok 1996 (Marian Gałuszka)
Sprawozdanie z sesji naukowej pt. „Chorzów w kulturze Śląska” (Jacek Kurek)
Sesja naukowa z okazji 100-lecia drugiej konsekracji kościoła pw. św. Barbary w Chorzowie (Zbigniew Kapała)
Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w latach1990-1996 (Daniela Sawicka-Oleksy)

NEKROLOGI

Jan Marceli Heidenreich (1937-1996) ( Krystyna Kaczko, Maria Kuczyńska)
Hary Pieh (1919-1996) (Tadeusz Krawecki)

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję