strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.11

"Zeszyty Chorzowskie", T.11 (2010), red.Zbigniew Kapała, 2010, ss. 284. Cena: 12 zł.

 

Zawartość tomu:

ARTYKUŁY

Lucyna Biały, Z dziejów niemieckiego teatru w Królewskiej Hucie na przełomie XIX i XX w.

Przemysław Nadolski, Rozwój transportu kolejowego i architektura budynków dworcowych na terenie gmin obecnego miasta Chorzowa

(Królewska Huta, hajduki, Chorzów Stary) i Świętochłowic do roku 1922

Dionizy Moska, Farmacja śląska - chorzowskie apteki w latach 1922 - 1939

Krzysztof Karwat, Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki w Chorzowie

Marek Kosma Cieśliński, Kultura filmowa w Chorzowie w latach 1989 - 2009

Mariusz Tracz, Chorzowskie Centrum Kultury. Idea i jej realizacja

Joachim Otte, Miejsce Chorzowa w rankingu miast metropolii SILESIA

Katarzyna Wilczok, Stan i postulaty badawcze do dziejów najnowszych Chorzowa (1980 - 1990)

Bożena Antończyk, Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

MATERIAŁY

Józef Dembiniok, Kwartniki śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie

Wojciech B. Moś, Symbolika 75. Pułku Piechoty na tle niektórych zagadnień symboliki piechoty polskiej z okresu międzywojennego

RECENZJE - OMÓWIENIA - POLEMIKI

Seria wydawnicza Biblioteka Chorzowska (Bogdan Cimała)

Liceum Pedagogiczne w Chorzowie 1945-70. Zjazd Absolwentów 2009, red.: T. Gola, K. Hajduk, J. Gregorczyk, T. Twardoń, M. Świerkot, G. Nowak, Chorzów 2009; Liceum Pedagogiczne w Chorzowie 1945-70. Pozjazdowe refleksje 2009, red. T. Gola - Cichopek, T. Twardoń - Wichary, M. Świerkot - Jasińska, Bogdan Kolabiński, Chorzów 2009 (Maciej Fic)

KRONIKA

Kalendarium społeczno - kulturalne Chorzowa za rok 2009 (Mariusz Tracz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w roku 2009 (Irena Białas)

IN MEMORIAM

Marian Gałuszka - historyk, archiwista, chorzowianin (1951 - 2007)    (Jacek Kurek)

Mgr inż. Czesław Grabiński (1934 - 2008)      (Jolanta Kołeczek, Tadeusz Szynalski)

 

Indeks nazwisk (Joanna Świerczyńska)

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję