strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.17

"Zeszyty Chorzowskie" T.17 (2016), red. Jacek Kurek, Chorzów, ss. 268. Cena 25 zł.

Zawartość tomu:

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Krzysztof Czyżewski: Małe centrum świata

Zbigniew Kapała: S.s. „Chorzów” – dzieje statku

Jacek Kurek: Zbigniew Kapała (28 IV 1949–8 VI 2016). Szkic do portretu historyka

ARTYKUŁY

Andrzej Linert: Teatralna tradycja muzyczna Górnego Śląska

Piotr Rygus: Muzeum niechciane? Plany i efekty realizacji muzeum hutnictwa na Górnym Śląsku w latach 1925–2016

Małgorzata Kaganiec: Herb Chorzowa (Królewskiej Huty)

Lech Krzyżanowski: Artur Kleski i Wincenty Spaltenstein, czyli o karierze przybyszów w międzywojennej Królewskiej Hucie

Sebastian Rosenbaum: „Róg Rolanda ery maszyn” – chorzowski dziennik „Der oberschlesische Kurier” w latach 1907–1941

Ks. Henryk Olszar: Parafia starochorzowska w okresie administrowania ks. proboszcza Franciszka Hornika

Iwona Machała: Ks. Konrad Szweda w świetle dokumentów Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

RECENZJE – OMÓWIENIA – POLEMIKI

Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu z lat 1534–1804. Oprac. JEDYNAK, Z. Współp. SOŚNIERZ , A. Chorzów 2015, ss. 527 + CD (Monografie i Materiały Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 4) (Jacek Siebel, Joanna Kałuska)

LINERT, A.: Teatry górnośląskiego pogranicza. Kartki z historii teatrów Królewskiej Huty i Chorzowa. Katowice 2015, ss. 320, il. (Zbigniew Hojka)

O tym, jak radio wpisało się do kanonu górnośląskiego: JERGOVIĆ, M.: Wilimowski. Przeł. PETRYŃSKA, M. Wrocław 2016, ss. 179 (Dariusz Rott)

DĘBCZAK, B., GAWLIK, M.: Historia Chorzowskiego „Chemika”. Zarys monograficzny Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego 1945–2015. Chorzów 2016, ss. 178, il. (Zbigniew Hojka)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 2015 (Mariusz Tracz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w roku 2015 (Irena Białas)

IN MEMORIAM

Marian Marek Ciszak (1949–2016) (Marek Kosma Cieśliński)

Jerzy Cnota (1942–2016) (Jacek Kurek)

Adam Cyrus (1935–2014) (Antoni Steuer)

Tadeusz Figiela (1935–2016) (Krzysztof Knas)

Zenon Łakomy (1951–2016) (Antoni Steuer)

Indeks

 

Zdjęcie na okładce: Maciej Niesłony

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję