strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.2

"Zeszyty Chorzowskie", T.2 (1998), red. Zbigniew Kapała, Chorzów, ss.411. NAKŁAD WYCZERPANY

ARTYKUŁY

Dan Gawrecki: Przeszłość i współczesność Zlina
Jerzy Runge: Przemiany demograficzno-społeczne Chorzowa w latach 1945-1995
Jan Kapała: Zanieczyszenia powietrza w Chorzowie na tle pozostałych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach1959-1997
Stanisław Cabała: Walory przyrodnicze Chorzowa
Wojciech Janota: Królewska Huta w opisach i literaturze pięknej (od połowy wieku XIX do roku 1939)
Małgorzata Kaganiec: Herby osad chorzowskich
Wiesława Korzeniowska: Społeczność niemiecka Królewskiej Huty (do roku 1918)
Zbigniew Kapała, Barbara Klajmon: Ulica Wolności w Chorzowie – jej dzieje i architektura
Eugeniusz Kłosek: “Familok” z zewnątrz i od środka, czyli o chorzowskim i innym górnośląskim budownictwie robotniczym
Dorota Głazek: Kościół ewangelicki im. Elżbiety w Chorzowie
Ryszard Kurek: Początki chorzowskiej energetyki (wybrane zagadnienia)
Maria Wanda Wantowicz: Obraz rodziny górnośląskiej w oczach przybyszy
Jolanta Kamińska-Kwak: Polskie organizacje kobiece w Chorzowie w latach 1922-1939
Małgorzata Ujdak: Komitet Inteligencji Pracującej dla Niesienia Pomocy Bezrobotnym w Królewskiej Hucie
Bernard Kajzer: Organizacja Policji Województwa Śląskiego w granicach obecnego miasta Chorzowa w latach 1922-1939
Antoni Steuer: Dzieje pięściarstwa w Chorzowie w latach 1921-1963
Krystyna Kossakowska-Jarosz: Kalendarze wydawane w Królewskiej Hucie i Chorzowie z perspektywy modelu kultury śląskiej 
Ryszard Szopa: Witraże Jana Piaseckiego w sali posiedzeń Rady Miejskiej Chorzowa
Jacek Kurek: Ksiądz kanonik dr Teodor Krząkała-proboszcz i duszpasterz dobroczynności

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Antonina Staszków: Akta notariuszy w Chorzowie jako źródło do historii miasta i regionu
Wiesława Korzeniowska: Szkoły średnie Królewskiej Huty i Chorzowa dwudziestolecia międzywojennego w świetle rocznych sprawozdań ich dyrekcji
Joanna Świtała-Mastalerz: realia kulturowe przedwojennego Chorzowa na łamach „Gościa Niedzielnego” w latach 1923-1939
Zbigniew Kapała: Nie znana relacja o działalności Wojskowej Służby Ochrony Powstania Armii Krajowej w Chorzowie dawnym powiecie świętochłowickim w latach 1943-1944

RECENZJE-OMÓWIENIA-POLEMIKI

Jan Drabina: Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 roku, Chorzów 1998 (Rościsław Żerelik)
Jacek Kurek i Zbigniew Hojka: Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów Batory – Hajduki Wielkie, Parafia Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym 1997 (Jerzy Myszor)
Chorzowski słownik biograficzny, Chorzów 1997 (Mirosław Fazan)
Chorzów w kulturze śląska. Materiały z sesji naukowej 9-10 października 1996 r., Chorzów 1997 (Jan Kwak)
50 lat III Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie, praca zbior. pod red. T. Hantke, Chorzów 1997 (Jacek Kurek)
Irena Galilejczyk, Beata Skotnica: Nasza mała Ojczyzna Chorzów: podręcznik dla klas pierwszych chorzowskich szkół podstawowych, Chorzów 1997 (Janina Parysz)
Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 19. 10. 1996 r. w stulecie drugiej konsekracji kościoła, pod red. J. Myszora, Chorzów 1998 (Halina Kowalczyk-Dudała)
Renata Skoczek-Kulpa: Katalog starych druków Muzeum w Chorzowie, Chorzów 1998 (Danuta Sieradzka)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne za rok 1997 (Marian Gałuszka)
Sesja naukowa pt. „Z dziejów oświaty w Chorzowie” (Zbigniew Kapała)
50-lecie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego (Aleksandra Kurek)
Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie za rok 1997 (Daniela Sawicka-Oleksy)
Sprawozdanie z działalności Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w latach 1990-1997 (Ewa Zacharyasz , Bożena Donnerstag)
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (Henryk Chrupała)

NEKROLOGI
Jan Derkacz (1923-1997) (Renata Skoczek-Kulpa)
Henryk Skrzypczak (1917-1996) (Agnieszka Micior)
Ryszard Józef Wyrobek (1927-1996) (Antoni Steuer)

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję