strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.3

"Zeszyty Chorzowskie" T.3 (1999), red. Zbigniew Kapała, Chorzów, ss.497. NAKŁAD WYCZERPANY.

ARTYKUŁY

Henryk Parzentny, Jolanta Radosz: Znaczenie warunków naturalnych dla rozwoju przemysłu i  osadnictwa na obszarze dzisiejszego miasta Chorzowa.
Stanisław Czaja, Mariusz Rzętała: Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze miasta Chorzowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych.
Marek Edward Nita: Początki przemysłu na terenie późniejszego miasta Królewskiej Huty i okolic do połowy XIX wieku.
Zbigniew Kapała, Barbara Klajmon: Dawne kolonie królewskohuckie.
Krystyna Kossakowska-Jarosz: Woda i wilgoć w początkowych dziejach Chorzowa. Od
egzystencjalnego utrapienia do wizji mieszczańskiego raju.
Przemysław Nadolski: Wodociągi i kanalizacje Królewskiej Huty, Hajduk i Chorzowa (do 1945 r.)
Małgorzata Kaganiec: Hotele w Królewskiej Hucie (Chorzowie).
Dorota Głazek: Kościół pw. św. Józefa w Chorzowie.
Renata Skoczek-Kulpa: Atelier fotograficzne rodziny Tschentscher w Królewskiej Hucie.
Halina Kowalczyk-Dudała: Ludność żydowska w Królewskiej Hucie do początku XX wieku.
Konrad Fuchs: Wilhelm Kollmann i jego znaczenie dla górnośląskiego przemysłu żelaznego
oraz blaszanego (1870-1908).
Elżbieta Borkowska: Rola Wielkopolan w polskim życiu narodowym Królewskiej Huty do końca XIX i na początku XX wieku.
Rajmund Hanke: „Złoty wiek” śpiewactwa chorzowskiego.
Ryszard Kaczmarek: Wilhelm Schneider - przywódca ruchu narodowosocjalistycznego w Królewskiej Hucie.
Jerzy Sadowski: Fortyfikacje polskie na przedpolu Chorzowa.
Zbyszko Bednorz: Chorzowska rezydencja na ulicy Szopena i jej zagłada.
Stanisław Senft: Jeńcy wojenni w chorzowskich zakładach przemysłowych w latach II wojny światowej.
Henryk Przybylski: Dr Władysław Tempka, wybitny Chorzowianin.
Mariusz Tracz: I kadencja Rady Miejskiej w Chorzowie 1990-1994.

MATERIAŁY

Andrzej Stasiak: Memoriał landrata Solgera o powstaniu miasta Królewska Huta (Chorzów)
Elżbieta Matuszek: Projekt statutu dla gminy Królewska Huta z przełomu lat 1860/1861
Antonina Staszków: Materiały archiwalne do historii gimnazjum klasycznego w Chorzowie (1877-1939)

RECENZJE-OMÓWIENIA-POLEMIKI

Ryszard Kurek:100 lat elektrowni Chorzów, Chorzów 1998  

Antoni Halor: Bożogrobcy i pudlyrze.Podania i legendy chorzowskie,Chorzów - Mikołów 1997 (Jan Drabina) 

Chorzowscy pracownicy służby zdrowia w świetle Słownika medycyny i farmacji Górnego Śląska,Katowice 1997 (Lech Krzyżanowski)

Irena Galilejczyk,Beata Skotnica: Nasza mała Ojczyzna Chorzów: edukacja regionalna:podręcznik dla klas drugich chorzowskich szkół podstawowych,Chorzów 1997 (Janina Parysz)

Z dziejów oświaty w Chorzowie.Materiały z sesji naukowej 8 października 1997 r.,pod red. J.Kurka, Chorzów Batory 1998 (Anna Glimos-Nadgórska)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 1998 (Marian Gałuszka)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie za rok 1998 (Daniela Sawicka-Oleksy)

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (Jan Piotr Liszka)

NEKROLOGI

Śp.ksiądz dziekan Henryk Markwica (1942-1999) (ks.Józef Krętosz)

  

                                                                                                      

       

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję