strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.5

"Zeszyty Chorzowskie", T.5 (2001), red. Zbigniew Kapała, Chorzów, ss.447. Cena: 20 zł.

 ARTYKUŁY

Iwona Kantor-Pietraga,Sławomir Pytel,Jerzy Runge:Przejawy modernizacji społecznej mieszkańców Chorzowa    

Maria Tkocz: Przestrzeń gospodarcza Chorzowa 

Franciszek Kłosowski:Przestrzeń usługowa Chorzowa

Wojciech Świątkiewicz,Katarzyna Węgrzyn: Życie religijno-kościelne w Chorzowie w latach dziewięćdziesiątych

Agnieszka Kilian,Tomasz Nawrocki: Centrum naszego miasta 

Franciszek Kłosowski,Jerzy Runge: Uwarunkowania i bariery przemian społeczno-ekonomicznych Chorzowa

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Ryszard Kurek: Infrastruktura techniczna Chorzowa (wybranezagadnienia)

Zbigniew Kapała,Joachim Otte: Infrastruktura społeczna Chorzowa (stan w roku 2000)

Jacek Kurek,Michał J.Witkowski: Prasa w Chorzowie w latach 1989-2000 (materiały do bibliografii)

Stefan Jarczyk, Zbigniew Kapała, Marek Ligenza, Urszula Świerad: Stowarzyszenia działające w Chorzowie w roku2000

Mariusz Tracz: Władze samorządowe Chorzowa w latach 1990-2000

Statut Miasta Chorzów

RECENZJE-OMÓWIENIA-POLEMIKI

Henryk Olszar: Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000 (Lech Krzyżanowski)

Śląskie pieśni ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Stanisława Wallisa,zebrała, wstępem i posłowiem opatrzyła Krystyna Turek, Katowice 2000 (Bogumiła Mika)

Bożogrobcy.Jerozolima-Miechów-Chorzów.Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r., pod redakcją naukową Jacka Kurka , Chorzów Batory 2000 (Antoni Barciak)

60 lat Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie-Maciejkowicach, Siemianowice Śląskie 2000 (Krzysztof Maliszewski)

Ryszard Kurek, Marian Gałuszka: Naczelna Organizacja Techniczna w Chorzowie, Chorzów 2000 (Jacek Kurek)

Monografia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie(1950-2000), Chorzów 2000 (Anna Glimos-Nagórska) 

Losy śląskich rodzin, red. Teresa Hantke, Chorzów 2001 (Piotr Zaczkowski) 

Chorzowianie w KL Auschwitz. Relacje świadków , koncepcja, oprac.red. G. Rosengarten, J.Parcer, B. Wasztyl, Chorzów 2000 (Zbigniew Kapała)

Bożena Karpińska: Wędrówki po ,,małej ojczyźnie". Propozycje scenariuszylekcji z edukacji regionalnej, Chorzów 2001 (Piotr Zaczkowski) 

Ludwik Zogała: Wspominki niypoprawnego malkontynta, Hajduki Wielkie 2001 (Jacek Kurek)  

Zapiski bibliograficzne (Red.)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 2000 (Marian Gałuszka)

Sesja popularnonaukowa ,, Z dziejów 75   Pułku Piechoty"  (Zbigniew Kapała)

Sprawozdanie z sesji naukowej:,,Tradycyjny ośrodek przemysłowy w okresie transformacji gospodarki i modernizacji społeczeństwa na przykładzie Chorzowa" (Agnieszka Kilian)

Sesja naukowa ,,Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku" (Zbigniew Kapała)

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia-jubileusz 55-lecia  (Irena Łuczak, Sabina Widera)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie za rok 2000   (Irena Białas)

NEKROLOGI

Józef Kołodziejczyk (1930-2000)-wspomnienie (Ewa Brol)

Śp. ksiądz kanonik Alojzy Tomecki (1911-2000) (Jacek Kurek)

Jacek Skotarek (1934 - 1997)  (Tadeusz Krawecki) 

SKOROWIDZ NAZWISK

                                                            

 

 

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję