strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.7

"Zeszyty Chorzowskie" T.7 (2003), red. Zbigniew Kapała, Chorzów, ss.551. Cena: 25 zł.

Zawartość tomu:

ARTYKUŁY

Konrad Fuchs: Richard Courant (1888-1972)

Irma Kozina: XIX-wieczny wizerunek Królewskiej Huty w sztukach plastycznych i jego twórcy

Przemysław Nadolski: Z dziejów Hali Targowej w Królewskiej Hucie (Chorzowie)

Dorota Głazek, Andrzej Linert,Krystyna Krzyżanowska-Rubin: Miejski Dom Ludowy w Chorzowie w latach 1934-1939.Zarys działalności  

Antoni Steuer,Ryszard Szopa:Stadion Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Królewskiej Hucie (Chorzowie) (1927-1939)

Barbara Szczypka-Gwiazda:Historia budowy kościoła pw. św. Antoniego w Chorzowie 

Anna Glimos-Nadgórska: Szkolnictwo powszechne w Chorzowie w okresie międzywojennym (1922-1939)

Urszula Wołczyk: Tradycje nauczania treści religijnych w szkołach Górnego Śląska do 1939 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Chorzowa)

Krystyna Heska-Kwaśniewicz:Jadwiga Kucianka (1924-1970)-miłośniczka i badaczka spraw śląskich

Jolanta Pokorska: Biblioteki nauczycielskie na terenie Królewskiej Huty (Chorzowa) w latach 1877-1958 (przyczynek do dziejów bibliotek w mieście)

Zygmunt Woźniczka: Z dziejów represji i oporu społecznego w Chorzowie po 1945 r.

MATERIAŁY

Ewa Łubkowska-Baszczak: Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Kornelia Wolny: Religijność mieszkańców Chorzowa (wybrane aspekty)

Joachim Otte, Lidia Stuchlik: Polityka zdrowotna Chorzowa w latach 1990-2001

RECENZJE-OMÓWIENIA-POLEMIKI

Marian Piegza: Chorzowskie kształtowanie tożsamości regionalnej, Chorzów [2003] (Tomasz Nawrocki)

Jacek Kurek: Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory-Wielkie Hajduki 2001 ( ks.Mariusz Trąba)

Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku.Materiały z sesji naukowej 7 października 2000 r., red.Jacek Kurek,Chorzów Batory 2001 (Ryszard Kaczmarek) 

Friedrich Wilhelm von Reden i jego czasy, praca zbiorowa pod red.Zbigniewa Kapały, Chorzów 2002 (Bogdan Cimała)

Franciszek Teofil Borys:Chorzowianie. Obrazek liudowy w 5 aktach ze śpiewem i tańcami, Chorzów 2002 (Jacek Lyszczyna)

Wkroczenie wojsk polskich do Chorzowa w 1922 roku, red. Zbigniew Kapała,Chorzów 2002 (Lech Krzyżanowski)

Sto lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chorzowie Batorym. Materiały z sesji14 września 2001 r., pod red.Jacka Kurka, Chorzów Batory 2002 (ks.Józef Kiedos)

Jubileusz 100 lat Gimnazjum nr 1 , pod red.Mariana Piegzy , Chorzów 2002 (Anna Glimos Nadgórska)

Ryszard Szopa :Chorzowskie kamienice z lat 1868-1918, Chorzów 2002 (Barbara Klajmon)

50 lat T[echnikum] M[echaniczno]- E[lektrycznego] w Chorzowie Batorym , red. Mariana Piegzy , Chorzów 2003 (Krzysztof Maliszewski)

Ludwig Zogała: Dom mojego urodzenia -czyli jak szukałem hajduckich korzeni , Chorzów Batory -Wielkie Hajduki 2003  (Jacek Kurek)  

Jacek Nowak: Chorzów na starej pocztówce , Chorzów 2002 (Renata Skoczek- Kulpa) 

Chorzów A.D. 2000 - nietypowy przewodnik po mieście dla młodzieży i dorosłych, tekst: Roman Liczba, zdjęcia: Sylwester Wlaźlak, Chorzów 2001 (Lech Szaraniec) 

I Chorzowska Liga Historyczna. Materiały konkursowe, oprac. Beata Jendrzejska, Chorzów 2003 (Jacek Kurek)

Program autorski ,,Moje miasto Chorzów", napisany pod kierunkiem Urszuli Strzelczyk. Autorzy programu: Danuta zapla, Małgorzata Góra, Teresa Gudra , Grażyna Rutkowska ,Barbara Sikora, Bogna Kobczyk,Leokadia Szymczyk, Chorzów 2002 (Janina Parysz)

Jolanta Drozdol:Chorzów dawniej i dziś. Program edukacji regionalnej dla klas IV-VI. Program autorski ,Chorzów 2001 (Janina Parysz)  

Władysława Janik: Chorzów w zadaniach matematycznych. Zbiór zadań dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej, Chorzów 2002 (Janina Parysz)

,,Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne" t.1, pod red. Mariana Piegzy, Chorzów [b.r.w.] (Jacek Kurek)

KRONIKA

Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 2002 (Marian Gałuszka)

Profesor Bronisław Zyska.Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej ( Jan Wachowicz)

Bibliografia prac prof. dra hab. inż. Bronisława Zyski (Wiesława Ocieczek)

Stadion Śląski (Michał J.Witkowski)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w roku 2002 (Irena Białas)

IN MEMORIAM

Marcel Kochaańczyk - reżyser i scenograf (1947-2002) (Andrzej Linert)

Stanisław Ptak- śpiewak i aktor (1927-2002) (Andrzej Linert)

Indeks nazw osobowych (Maria Kuśmierska - Kapała)

 

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję