strzałka - idź do góry strony

Zeszyty Chorzowskie T.9

"Zeszyty Chorzowskie", red. Z. Kapała, t. 9, Chorzów 2008, s. 314, cena:15 zł

Zawartość tomu:

ARTYKUŁY:

Małgorzata Kaganiec, Cmentarze w Chorzowie

Ks. Henryk Olszar, Ks. Stanisław Maśliński (1889-1969)

Lech Krzyżanowski, Królewskohucki (Chorzowski) periodyk "Polacy w całym świecie" (1933-1934) w roli propagatora idei Polski mocarstwowej

Arkadiusz Koirus, Sport w Chorzowie w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem lat 1934-1939

Zbigniew Kapała, Ślązacy w ZSRR w latach 1939-1944 (ze szczególnym uwzględnieniem chorzowian)

Andrzej Linert, Chorzowski Teatr Komedii Muzycznej (1956-1961)

MATERIAŁY:

Julia Dziwoki, Z dziejów organizacji zawodowych nauczycieli górnośląskich na przykładzie Królewskiej Huty (Chorzowa) w latach 1922-1939

Anna Wilk, Szkoła żydowska w Chorzowie w latach 1945-1948

Andrzej Linert, Powojenny Teatr Miasta Chorzowa

Rajmund Hanke, Droga przez miasto

RECENZJE - OMÓWIENIA - POLEMIKI

Roman Herrmann, Z historią w tornistrze. Stulecie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie, Chorzów 2007 (Marian Piegza)

Alarm dla szkoły. Batorowcy 1997-2007 a chwilami wcześniej, Chorzów 2007 (Marian Piegza)

Józefa Dziadek-Wilk, Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110. rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie, Chorzów 2007 (Marian Piegza)

Józefa Dziadek-Wilk, Z dziejów kościoła i parafii św. Antoniego w Chorzowie. 1934-2004, Chorzów 2005 (Mariusz Tracz)

KRONIKA:

Kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za lata 2005-2007 (Mariusz Tracz)

Międzynarodowe Targi Katowickie - tragedia 28 stycznia 2006 r. (Mariusz Tracz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Chorzowie w latach 2003-2007 (Irena Białas)

IN MEMORIAM:

Profesor Stanisław Zyska w świetle swej biografii i wspomnień (Adam W. Jarosz, Grzegorz J. Ocieczek)

 

Indeks nazwisk

 

ponadto w dziale: "Zeszyty Chorzowskie"

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję