strzałka - idź do góry strony

Dukaty lokalne

4 DUKATY BOŻOGROBCÓW CHORZOWSKICH - emisja 2010, mosiądz, autor projektu Witold Nazarkiewicz

Emitent – Urząd Miasta Chorzów.

Organizator akcji – Muzeum w Chorzowie.

Początki zakonu Bożogrobców sięgają 1099 roku, kiedy to po zdobyciu Jerozolimy w trakcie pierwszej wyprawy krzyżowej, przy sanktuarium Grobu Chrystusa ukonstytuowała się grupa kanoników świeckich, która przyjęła nazwę Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego. Jego zadaniem była oieka nad bazyliką Grobu Świętego. W 1114 roku patriarcha Jerozolimy nadał im regułę św. Augustyna, zgodnie z którą mieli żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

Bożogrobcy zostali w 1163 roku sprowadzeni przez Jaksę z Miechowa do Polski, którzy jako uposażenie ofiarował im Miechów. nieco później zakonnicy zwani bożogrobcami lub miechowitami zostali sprowadzeni do Chorzowa. Najstarszy zachowany dokument dotyczący Chorzowa z 1257 roku, mówi o tym, że książę opolski Władysław dał bożogrobcom zezwolenie na lokację wsi na prawie niemieckim. Ich obecnośc na terenie Chorzowa przyczyniła się do rozwoju pod względem gospodarczym i społecznym. W 1810 roku na mocy zarządzenia króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III zakon uległ sekularyzacji. Obecnie, śladów bożogrobców w naszym mieście możemy doszukać się w nazwie ul. Bożogrobców w Chorzowie Starym i herbie miasta, w którym umieszczono pół czerwonego krzyża patrialchalnego wyrażającego więź z Jerozolimą. Wydarzeniem mającym eksponować tradycję związana z bożogrobcami było powstanie w 2007 roku Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego o nazwie Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

Nakład emisji: 20 000 sztuk

Średnica: 27 mm

Materiał: mosiądz

Projekt: W. Nazarkiewicz

Cena: 2 zł


 

4 DENARY CHORZOWSKIE – emisja 2009, mosiądz, autorzy projektu Roussanka i Andrzej Nowakowscy.

12 maja 2009 roku w Chorzowie została wprowadzona do obiegu moneta lokalna o nazwie  4 denary chorzowskie.

Emitent – Urząd Miasta Chorzów.

Organizator akcji – Muzeum w Chorzowie.

Nazwa monety – denar –  nawiązuje do nazwy pierwszych polskich monet wybijanych od czasów Bolesława Chrobrego (992–1025).

Denar ma jednak o wiele dłuższą historię. Początkowo była to nazwa srebrnej monety rzymskiej wprowadzonej w III wieku p.n.e. Denar funkcjonował w Rzymie aż do roku 294, kiedy został zlikwidowany w trakcie reformy monetarnej przeprowadzonej przez cesarza Dioklecjana.W drugiej połowie VIII wieku denar wprowadzony został w państwie Karola Wielkiego jako srebrna moneta o wadze 1,7 g. Denar stanowił 1/240 funta karolińskiego (408 g). Karoliński system pieniężny stał się następnie wzorem dla całej Europy łacińskiej, w tym również dla Polski. Denar był jedynym gatunkiem polskiej monety aż do początku XIV w. Terenem jego obiegu był również Górny Śląsk, w tym wzmiankowana po raz pierwszy w dokumentach w 1257 roku wieś Chorzów.

Nakład emisji: 20 000 sztuk

Średnica: 27 mm

Materiał: mosiądz

Projekt: Andrzej i Roussanka Nowakowscy

Cena: 4 zł

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję