strzałka - idź do góry strony

Kwerenda i udostępnianie zbiorów

Informacje dla osób poszukujących zabytków muzealnych

Pracownicy Muzeum wykonują kwerendy dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych powiązane z tematem kolekcji muzealnych na pisemny wniosek. Pismo można złożyć w sekretariacie, przesłać na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną: dyrekcja@muzeum.chorzow.pl Podanie w piśmie adresu mailowego znacznie przyspieszy załatwienie sprawy. Termin udostępniania zbiorów należy uzgodnić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z pracownikami merytorycznymi Działu, w którym znajdują się obiekty muzealne. Zbiory udostępniane są do badań naukowych i do celów edukacyjnych bezpłatnie, na miejscu. Istnieje możliwość zamówienia wizerunku obiektu muzealnego w formie elektronicznej (skan lub fotografia). Wizerunki zabytków muzealnych udostępniane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Nie wykonujemy kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję