strzałka - idź do góry strony

Monografia Chorzów Tom 3: Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty (1868–1922)

page1_1_1  Chorzów Tom 3: Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty (1868–1922)

  Autor: red. J.Kurek, M.Masnyk, P.Nadolski

  Wydawnictwo: Muzeum w Chorzowie

  Rok wydania: 2020

  Liczba stron: 834

  Cena: 60 zł

 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią trzeciego tomu najnowszej i zarazem pierwszej kilkutomowej monografii Chorzowa, który ukazał się nakładem Muzeum w Chorzowie, latem 2020 r. Naukową opiekę nad publikacją objęli prof. dr hab. Marek Masnyk, dr Jacek Kurek i mgr Przemysław Nadolski. Poza wymienionymi opracowanie zawiera teksty dwudziestu autorek i autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe regionu. Streszczenia, spis treści oraz wykaz ilustracji przetłumaczono na trzy języki: angielski, niemiecki oraz czeski.

Liczący ponad 830 stron tom stanowi kontynuację dwóch poprzednich, a mianowicie opracowanego pod red. dr hab. Adama Hibszera i prof. dr. hab. Jerzego Rungego Środowiska geograficznego (T. 1, Chorzów 2017, ss. 428) oraz Od wioski do założenia miasta pod red. prof. Jana Drabiny (T. 2, Chorzów 2018, ss. 379). Dodajmy, że niejako na marginesie tego właśnie tomu okazało się niebagatelne, liczące ponad 350 stron opracowanie prof. Jerzego Rajmana Społeczność wiejska Chorzowa i Dębu od połowy XIV do polowy XVIII wieku (Chorzów 2019), ujmujące materiały zebrane w trakcie prac nad II tomem monografii, które – z uwagi na rozmiary książki – nie mogły zostać wykorzystane…

Najnowszy, trzeci tom monografii wychodzącej pod wspólnym szyldem Chorzów, obejmuje lata 1868–1922 i zatytułowany został: Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty (1868–1922). Jego autorzy omawiają zarówno historię Królewskiej Huty w tym okresie, jak i miejscowości, które na przestrzeni lat wchodziły w jej obręb. W zamyśle twórców książka jest nie tylko syntezą dotychczasowej wiedzy na temat dziejów dzisiejszego Chorzowa, ale także w wielu miejscach – autorzy i wydawca ufają, że udaną  próbą jej poszerzenia. Opracowując ten nadzwyczaj interesujący okres historii Chorzowa, podjęto kwestie polityczne, samorządowe, narodowościowe, wyznaniowe, ekonomiczne i gospodarcze, nie zapomniano o edukacji, obyczajowości, prasie, architekturze i sztuce. W tomie znalazło się również miejsce na przypomnienie postaci ważnych dla dziejów miasta, jego powstania i rozwoju. Osobno omówione zostały dzieje Górnych i Dolnych Hajduk (Bismarckhutte), Nowych Hajduk, Klimzowca, Chorzowa (Starego) i Maciejkowic. Wszystko układa się w polifoniczną opowieść o mieście, które narodziło się z huty i dzięki hucie, a w omawianym okresie dynamicznie się rozwijało i o jego mieszkańcach, którzy kształtowali wówczas na wielu poziomach swoją tożsamość.

Tom ozdobiony jest starannie dobraną ikonografią, stanowiącą  integralną część narracji. Obok zdjęć znanych, pojawia się wiele niepublikowanych lub bardzo rzadkich, a także wykonanych specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa.

Autorzy i wydawca mają nadzieję, że książka zainteresuje zarówno profesjonalnych badaczy, jak i miłośników historii Chorzowa, Śląska i dziejów Europy Środkowej. Każdy z Państwa jest jej adresatem…


„W toku prac redakcyjnych nad trzecim tomem monografii Chorzowa realizowanych w latach 2018–2020, a zatem w okresie zmian organizacyjnych w Muzeum w Chorzowie, w wyniku niezmierzonych błędów Pani dr Lucyna Biały została narażona na naruszenie dóbr osobistych. Pomimo że nie było to w żadnym stopniu celowym działaniem wydawcy, uchybienie stało się faktem. Poczuwając się  do odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy Muzeum w Chorzowie przeprasza Panią dr Lucynę Biały działającą w imieniu swoim oraz śp. Pana prof. Franciszka Biały za naruszenie autorskich praw osobistych ww. osób poprzez publikację prac w Monografii Chorzowa tom 3 pt.  „Wydawnictwa prasowe w Królewskiej Hucie” i „Chorzowskie periodyki do końca II wojny światowej (wykaz)” zawierających niepełne dane o autorstwie pracy „Chorzowskie periodyki do końca II wojny światowej (wykaz)”, dokonanie nieautoryzowanych zmian w treści artykułów oraz niewykorzystanie dostarczonych przez autorów ilustracji artykułu pt. „Wydawnictwa Prasowe w Królewskiej Hucie”.    

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję