strzałka - idź do góry strony

Społeczeność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do połowy XVIII wieku

  Społeczność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do XVIII wieku

  Autor: Jerzy Rajman

  Wydawnictwo: Muzeum w Chorzowie

  Rok wydania: 2019

  Liczba stron: 360

  Cena: 40 zł

 


 Fragment recenzji prof. dr hab. Jerzego Barciaka:

"Jerzy Rajman zajął się społecznością dwóch wiosek, wszystkimi warstwami ludności wiejskiej: poczynając od siodłaków, o których ze źródeł możemy się dowiedzieć najwięcej – na komornikach, którzy ledwo widoczni są w źródłach, skończywszy. Autor stara się pokazać nie tylko funkcjonowanie społeczności wiejskich Chorzowa i Dębu, ale też procesy, jakie tej społeczności towarzyszyły, a więc m.in. sposoby zarobkowania, pauperyzację części rodzin, degradację do niższych kręgów społeczeństwa, a także zwykłą codzienność w tych wsiach. (…) Rozprawa jest niewątpliwie ważnym osiągnięciem polskiej historiografii w badaniach dziejów Górnego Śląska. Przynosi ona w miarę pełne rozpoznanie chorzowskiego i dąbskiego społeczeństwa, także pod względem genealogicznym, na przestrzeni aż kilku wieków. Badania dawnych społeczności, warunków życia naszych przodków, cieszyły się zawsze zainteresowaniem. Opiniowana rozprawa wychodzi im zatem naprzeciw. Wnikliwość i rzetelność badawcza jej Autora, przemyślana kompozycja i oparcie się na różnych źródłach, w tym także rękopiśmiennych, wykorzystanie obszernej literatury stanowi gwarancję jej wartości, a także podstawy jej rekomendacji do druku. Czynię to więc z pełnym przekonaniem."

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję