strzałka - idź do góry strony

Tymczasowy regulamin zwiedzania

I. Dni i godziny otwarcia wystaw oraz czas zwiedzania

1. Ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Muzeum.
2. Przewidywany czas zwiedzania wystaw wynosi 30 minut.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia wystaw.

II. Bilety

1. Przed wejściem na wystawy należy zakupić bilet wstępu.
2. Ceny biletów: normalny 8 zł, ulgowy 4 zł,
a. Ceny usług dodatkowych: lekcja muzealna 25 zł, oprowadzanie wystaw 25zł.
b. Dni w których nie jest pobierana opłata za wstęp na wystawy: Niedziela
3. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a. uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci, posiadacze Karty Euro < 26, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,
b. uczestnicy programu Duża Rodzina oraz miejskiego programu 60+.
4. Wstęp bezpłatny przysługuje: 
a. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
b. pracownikom muzeów polskich, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
c. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)
d. weteranom i weteranom poszkodowanym
e. opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym
f. dzieciom do 7 roku życia.
5. Zakup biletu ulgowego lub wstęp bezpłatny odbyć się mogą wyłącznie po okazaniu dokumentów do tego upoważniających.
6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. Zasady zwiedzania

1. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w rękawiczkach oraz z zasłoniętą dolną częścią twarzy. Zwiedzający są zobowiązani zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiednie środki ochrony osobistej.
2. Zwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed zakupem biletów i wejściem na wystawy. Środki czystości są zapewniane zwiedzającym przed wejściem i po wyjściu z wystawy.
3. Na wystawie mogą przebywać maksymalnie 6 osób.
4. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania odległości 2 metrów od siebie i pracowników Muzeum podczas zwiedzania.
5. Przed wejściem na wystawy zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni, w której należy pozostawić torby, plecaki, parasole i odzież wierzchnią.
6. Zabronione jest wnoszenie na wystawy:
a. żywności i napojów,
b. zwierząt,
c. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub toksycznych.
7. Zabrania się dotykania eksponatów.
8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać wystawy tylko w towarzystwie opiekunów.
9. Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.
10. Zezwala się na bezpłatne fotografowanie i filmowanie wyłącznie do użytku osobistego. Publiczne i komercyjne rozpowszechnianie zarejestrowanych zbiorów każdorazowo wymaga zgody Muzeum.
11. Na wystawach nie wolno palić tytoniu ani e-papierosów.
12. Zabrania się wstępu na wystawy osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów albo osób, zakłócić porządek zwiedzania czy naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
13. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia zwiedzających nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin. W razie odmowy Muzeum ma prawo wezwać Policję w celu podjęcia interwencji.
14. Podczas pobytu w Muzeum należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum oraz ochrony Muzeum.

IV. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach

1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczba osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum w Chorzowie (tj. w prelekcjach, wykładach, koncertach, wernisażach itp.) podlega ograniczeniu.
2. Muzeum w Chorzowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zapisów na organizowane wydarzenia.

V. Informacje dla zwiedzających

1. Muzeum może pobierać opłaty za świadczone usługi.
2. W budynku i wokół budynku Muzeum działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za środki lokomocji pozostawione na terenie Muzeum.
korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję